نویسنده = ���������� �������������� ������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی بر پایه استاندارد ایزو 14001

دوره 6، بهار، بهار 1395، صفحه 65-78

محمدرضا صادقی مقدم؛ علیرضا عرب؛ سید جلال الدین حسینی دهشیری