نویسنده = ������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه شاخص‏های اثربخشی استقرار استاندارد نظام انطباق محصول IDS 601:2009 در سازمان‌های دفاعی

دوره 7، بهار، بهار 1396، صفحه 53-60

مرضیه بشارت‌لو؛ محرم غیاثوند؛ مریم محمدروضه‌سرا