نویسنده = مجتبی بحیرایی
نقش استانداردها در نوآوری

دوره 8، تابستان، شهریور 1397، صفحه 6-16

مریم محمدروضه‌سرا؛ مجتبی بحیرایی


رابطه‌ی متقابل نوآوری و استانداردسازی: بررسی رابطه‌ی آن‌ها در کشورهای درحال توسعه

دوره 8، بهار، خرداد 1397، صفحه 55-78

محمدروضه‌سرا مریم؛ مجتبی بحیرایی؛ فاطمه خسروی


شناسایی حوزه‌های آینده‌ی استانداردسازی: روش‌شناسی و تجربیات عملی

دوره 6، بهار، خرداد 1395، صفحه 6-29

مجتبی بحیرایی؛ مریم محمدروضه‌سرا؛ روح‌الله جعفری


استانداردسازی سازمان، فرایند و محصول

دوره 4، بهار 93 و زمستان 92، خرداد 1393، صفحه 18-23

مجتبی بحیرایی