دوره و شماره: دوره 7، بهار - شماره پیاپی 23، بهار 1396، صفحه 1-88 (بهار 1396 پیاپی 23) 
3. انگیزه‌های استانداردسازی: شواهد تجربی از کشور آلمان

صفحه 34-52

مریم محمدروضه‌سرا؛ محسن فرهمند دهقان‌پور؛ مجتبی بحیرایی؛ مرضیه بشارت‌لو