معرفی و اجرای FMEA فازی در شرایط عدم قطعیت در یک مطالعه موردی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت؛ مجتمع آموزش عالی گناباد، خراسان رضوی ،ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تجزیه ‌و‌ تحلیل حالات خرابی و اثرات ناشی از آن (FMEA)، ابزاری قدرتمند برای تشخیص و ارزیابی خرابی‌های بالقوه محصول است. ریسک‌ها توسط اولویت‌بندی نمرات ریسک (RPNs) ارزیابی می‌شود. در طراحی و توسعه محصولات جدید، این روش دارای کاستی‌ها و ابهامات زیادی است؛ لذا استفاده از اعداد فازی در محاسبه RPN‌ها پیشنهاد شده که البته پیچیدگی‌های محاسباتی را هم در بر دارد. در این پژوهش، با بررسی انواع ابهامات و عدم‌اطمینان‌هایی که در روش سنتی FMEA وجود دارد و نیز بررسی راه‌حل‌هایی که برای رفع این مشکلات، در سایر پژوهش‌ها مطرح شده است، سعی در طراحی نرم‌افزار بومی در محیط اکسل شده است. این نرم‌افزار با کمک داده-هایی که در طراحی "سیستم تهویه داخلی زیردریایی" به‌کار رفته، با موفقیت مورد آزمون قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها