دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی ترویجی

1. بررسی و واکاوی مفاهیم وابعادمدیریت کیفیت خدمات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1398

سیدمحمد مدنیان؛ احمدرضا شکرچی زاده


مقاله پژوهشی

2. تبیین شاخص ها و ابزارهای پیاده سازی هوش تجاری چابک در سازمان و تحلیل رابطه آن با مدیریت دانش به منظور افزایش کیفیت سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1399

احسان افسری؛ جلال حقیقت منفرد؛ طهمورث سهرابی


3. ارایه مدلسازی هیجان لذت گرایی در صنعت پوشاک لوکس(یک مدل واسط تعدیل کننده)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

آیه ویلکی؛ حسین عماری؛ سیدسیامک موسوی


4. بررسی مدیریت استاندارد و کیفیت در شرکت‌های تولیدی ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

ایوب عامری سیاهوئی؛ احمد ترکفر؛ لیلا جمشیدیان


ترجمه

5. اخلاق و استانداردسازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

روح‌اله درزی؛ مصطفی تمتاجی


مقاله پژوهشی

6. اثر سرمایه گذاری نهادی بر ویژگی‌های شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1399

امیر قربان‌زاده؛ محسن حمیدیان؛ محمدرضا عبدلی


7. مدیریت الگوی ارزیابی خط مشی عمومی مبتنی بر کیفیت ابعاد اخلاق حرفه ای در استانداری‌ها

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1399

نسرین نجاتی؛ علیرضا معطوفی؛ علی فرهادی؛ رحمان غفاری


8. تدوین مدل توانمندسازی فناورانه؛ مطالعه صنایع نفت و پتروشیمی شهر اراک

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399

هادی آجرلو؛ ایرج نوری؛ حبیب الله جوانمرد


9. اثر آمیخته بازاریابی خدمات بانکی با رویکرد مدیریت برنامه‌ریزی راهبردی بر عملکرد بر اساس کارت امتیازی متوازن (مورد مطالعه: بانک قوامین)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1399

غلامعباس اسماعیل جامی؛ حسین حکیم پور؛ گلنار شجاعی


10. طراحی یک مدل استانداردسازی جهت ساخت و طراحی اماکن ورزشی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

مجتبی وظیفه‌دان ملاشاهی؛ محسن منوچهری‌نژاد؛ مینا حکاک‌زاده


11. شناسایی شاخص‌های راهبردی در پروژه‌های مشارکتی شرکت‌های عمرانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1399

امید زیارتی حاملی؛ حیدر امیران؛ محمد علی افشار کاظمی


12. شناسایی و اولویت‌بندی استاندارد مدیریت منابع سازمانی در تصمیم به صادرات (مطالعه موردی صنعت فولاد ایران)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

محمد احمدی؛ رسول ثانوی فرد؛ علی حمیدی‌زاده


13. بررسی استاندارد نقش میانجی دلبستگی کیفیت شغل در ارتباط عدالت سازمانی ؛ مورد مطالعه: کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان های غرب کشور

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1399

شکوفه محمدی بی‌ابری؛ بهرام یوسفی؛ رضا صابونچی


14. تاثیر تعدیل قراردادهای استاندارد دولتی و تقویت طرف ضعیف قرارداد بر ارتقای کیفیت پروژه‌های دولتی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

کریم فرهادی؛ خیرالله پروین؛ محمدحسن حبیبی


15. ارائه یک نقش استاندارد در گرایش و جهت‌گیری نام تجاری (برند) در بازاریابی بنگاه به بنگاه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1399

مجتبی افرند خلیل‌آباد؛ سیدمظفر میربرگ‌کار؛ ابراهیم چیرانی؛ کامبیز شاهرودی


16. تأثیراستاندارد دشواری تعهد در کیفیت قراردادهای بین‌المللی نفتی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1399

افشین قفقازی؛ سیدنصرالله ابراهیمی؛ مجتبی زاهدیان؛ سیدمحسن حسینی پویا


17. مدیریت روابط بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه با تعهد و میانجیگری نیازهای بنیادی در کیفیت روانشناختی زنان شاغل

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1399

آناهیتا مهشیدی؛ رمضان حسن‌زاده؛ جوانشیر اسدی


18. شناسایی ابعاد حکمرانی خوب برای سازمان های عمومی ایران با رویکرد الگوی اسلامی – ایرانی با استفاده از روش فراترکیب

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1399

مهدی جوانمرد؛ کرم اله دانش فرد؛ حجت طاهری گودرزی؛ یداله عباس‌زاده سهرون


19. طراحی مدل ساختاری تفسیری تبیین شاخص‌های کیفیت ارزش آفرینی برند در صنعت نساجی ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1399

پرویز علیلو؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ علی بدیع‌زاده


20. تبیین پدیدار شناختی مفهوم مدیریت تجربه مشتریان از وابستگی به کیفیت برند

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1399

کیوان قیم اعلائی؛ حسن اسماعیل‌پور؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ فریده حق‌شناس


21. ارائه مدل بومی توسعه کیفیت استارت‌آپ در ورزش کشور، مطابق با استانداردهای جهانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1399

احسان تقوی رفسنجانی؛ مینا حکاک زاده؛ محسن منوچهری نژاد


22. ارزیابی تطبیقی کیفی همسویی راهبرد منابع انسانی و راهبرد سازمان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1399

مریم آقاپور علیشاهی؛ غلامرضا رحیمی؛ مجتبی رمضانی؛ نادر بهلولی


23. ارائه یک مدل استاندارد سازمانی هدف گرا در بخش‌های دولتی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1399

رضا رحیمی اصل؛ ایرج سلطانی؛ علیرضا شیروانی