کلیدواژه‌ها = توسعه‌ی محصول جدید
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی سطوح آمادگی فناوری (TRL) بر‌اساس مستندات فنی‌

دوره 5، تابستان، تابستان 1394، صفحه 62-75

سعید جعفری خانشیر؛ محسن خانقلی؛ مجید زمانی