کلیدواژه‌ها = مدیریت کیفیت
تعداد مقالات: 5
3. بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد مالی سازمان با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر فرهنگ سازمانی

دوره 7، زمستان، زمستان 1396، صفحه 6-15

الناز ایل بیگی؛ علی ناظری؛ سید محمدمهدی کاظمی


5. بررسی و تعیین فنون آماری پرکاربرد در نظام مدیریت کیفیت در یک سازمان

دوره 3، تابستان، تابستان 1392، صفحه 6-17

محمد حسین کریمی گوارشکی؛ مهدی شریفی زمانی؛ رامین رستم خانی