کلیدواژه‌ها = مزیت رقابتی
تعداد مقالات: 1
1. سیستم مدیریت زیست محیطی و عملکرد مالی سازمان؛ نقش میانجی مزیت رقابتی و تعدیلگر هزینه تعویض

دوره 7، پاییز، پاییز 1396، صفحه 6-18

الناز ایل بیگی؛ علی ناظری؛ سید محمدمهدی کاظمی