کلیدواژه‌ها = مدیریت کیفیت جامع
تعداد مقالات: 8
2. روابط ساختاری بین مدیریت کیفیت جامع و چابکی سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی

دوره 8، زمستان، زمستان 1397، صفحه 41-56

احسان مسعودی؛ حسین رضایی دولت آبادی


3. سنجش روابط علی بین رهبری معنوی و مدیریت کیفیت جامع در دو دانشگاه اصفهان و هرات

دوره 8، تابستان، تابستان 1397، صفحه 61-76

سید حمید رضا شاوران؛ سید هدایت اله داورپناه؛ مجتبی طاهری


8. بررسی نقش قابلیت نوآوری کسب وکار بر رابطه ی بین مدیریت کیفیت جامع و نوآوری محصول

دوره 4، تابستان، تابستان 1393، صفحه 64-79

رضا اسماعیل پور؛ محمدرحیم رمضانیان؛ طاهره پورشیخ آهندانی