کلیدواژه‌ها = پتانسیل خطر
تعداد مقالات: 2
1. عوامل کلیدی موفقیت و گلوگاه های سیستم های مدیریت ایمنی در شرکت های هواپیمایی

دوره 2، زمستان، زمستان 1391، صفحه 58-69

مهدی الیاسی؛ محمدحسین کریمی گوارشکی؛ علیرضا ساعدی باسمنج


2. عوامل کلیدی موفقیت و گلوگاه های سیستم های مدیریت ایمنی در شرکت های هواپیمایی

دوره 1، پاییز، پاییز 1390، صفحه 34-45

محمدحسین کریمی گوارشکی؛ الیاسی مهدی؛ علیرضا ساعدی باسمنج