کلیدواژه‌ها = معادلات ساختاری
تعداد مقالات: 1
1. روابط ساختاری بین مدیریت کیفیت جامع و چابکی سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی

دوره 8، زمستان، زمستان 1397، صفحه 41-56

احسان مسعودی؛ حسین رضایی دولت آبادی