نویسنده = سیده نگین حیدری
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اثرات متقابل اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری سازمانی با استفاده از همبستگی کانونی

دوره 7، پاییز، پاییز 1396، صفحه 45-53

عزت الله اصغری زاده؛ ایمن قاسمیان صاحبی؛ علیرضا عرب؛ سیده نگین حیدری